ΕΚΕ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Γενικές συνελεύσεις

2011

11.2.2011
13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

2000

19.5.2000
5η Ετήσια Γενική Συνέλευση

1999

21.5.1999
4η Ετήσια Γενική Συνέλευση

1998

8.5.1998
3η Ετήσια Γενική Συνέλευση

1997

28.3.1997
2η Ετήσια Γενική Συνέλευση

1996

22.3.1996
1η Ετήσια Γενική Συνέλευση

1995

22.9.1995
Ιδρυτική συνεδρίαση της Ελληνικής Κεραμικής Εταιρείας