ΕΚΕ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεραμικών

2009 - Οκτώβριος

Θέμα: "5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεραμικών"
Ημερομηνία:
22-23 Οκτωβρίου 2009
Τοποθεσία: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αίθουσα Τελετών Ε.Μ.Π.
Υλικό: